ساخت وبلاگ حرفه ای خرید بک لینک
بستن تبلیغات [X]
دانلود كارآموزي بيسكويت و آدامس در شركت پارس مينو

دانلود كارآموزي بيسكويت و آدامس در شركت پارس مينو

پنجشنبه 19 اسفند 1395
14:07
8: تعداد بازدید

تعداد صفحات:161

نوع فايل:word

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه

غلات

انواع غلات

اهميت امروزي غلات

مراحل رشد غلات

جوانه زني

پنجه زني

تشكيل روزت

ساقه رفتن

تشكيل گل آذين

ميوه

برداشت محصول

تاريخچه

تاريخچه كارخانه

ظرفيت خط توليد آدامس

ظرفيت توليد بيسكويت

فصل دوم

مواد اوليه مورد استفاده

مواد اوليه آدامس

مواد اوليه بيسكويت

خط توليد بيسكويت

اسياب بيسكوييت

اتاق سري كشي

بيكربنات سديم (جوش شيرين)

نمك نرم

پودر مالت

شكر كريستال

شكر اسياب

ميكسر سايون ويكارز

ليسيتين

متابي سولفيت سديم

اتاق سيلو

بسته بندي

خط توليد چوب شور

مواد اوليه چوب شور

كنترل كيفيت مواد اوليه مورد استفاده

فصل سوم

تجهيزات كارخانه جات و نحوه قرار گيري آن ها

سيستم‌هاي شست و شو

فصل جهارم

تجهيزات آزمايشگاه ميكرو بيولوژي

دستور العمل كاري دستگاه كلني كانتر

دستورالعمل نحوه استفاده از ترازوي ديجيتال

دستور العمل نحوه استفاده از ميكروسكوپ

نحوه استفاده از دستگاه انكو باتور معمولي آزمايشگاه ميكرو بيولوژي

دستورالعمل نحوه استفاده از دستگاه حمام آب (بن ماري )

دستوالعمل نحوه استفاده از انكوباتور ديجيتالي

نحوه استفاده از دستگاه استو ميكر آزمايشگاه ميكروبيولوژي

نحوه استفاده از دستگاه شيكر ارلن آزمايشگاه ميكروبي

دستور العمل نحوه استفاده دستگاه فور الكتريكي

نحوه استفاده از دستگاه شيكر لوله آزمايشگاه ميكروبيولوژي

نحوه استفاده از دستگاه هود لامينار آزمايشگاه ميكروبيولوژي

نحوه استفاده ار دستگاه هات پليت ازمايگاه ميكروبيولوزي

نحوه استفاده از دستگاه اتوكلاو آزمايشگاه ميكرو بيولوژي

دستورالعمل استفاده از دستگاه PH متر WTW

نحوه كاليبراسيون روزانه PH متر

دستورالعمل استفاده از دستگاه سانتريفوژژربر

دستورالعمل استفاده از كوره الكترونيكي excltn

دستو العمل استفاده از دستگاه گلوتن شور

دستورالعمل نحوه استفاده از دستگاه تعيين نقطه ذوب

انواع مختلف آزمايشات

دستورالعمل روش آزمون اندازه گيري انديس يد روغن ها و چربي ها

روش تعيين انديس يد از طريق هانوس

طرز تهيه يدهانوس

طرز تهيه محلول هانوس بطور تقريبي

طرز تهيه محلول هانوس بطور دقيق

دستورالعمل روش آزمون وزن مخصوص (دانسيته )

دستورالعمل روش آزمون رفراكت 25 درجه

دستورالعمل روش آزمون اسيد تيه روغن ها (اسيدهاي چرب آزاد )

دستورالمل روش آزمون رطوبت بوسيله دستگاه آون Ċ 105

دستورالعمل روش آزمون اندازه گيري اسيد تيه شير خشك و پو در پنير و پودر آب پنير

دستورالعمل روش ازمون اندازه گيري خاكستر كل

دستورالعمل روش ازمون اندازه گيري ذرات پودر كاكائو و شكلات

دستورالعمل روش آزمون اندازه گيري درصد پوسته پودر كاكائو

دستورالعمل روش آزمون اندازه گيري اسيد سيتريك در آدامس

دستورالعمل روش آزمون تعيين درصد خلوص بي كربنات آمونيوم

دستورالعمل روش آزموم تعيين درصد كلرور در بي كربنات آمونيوم

دستورالعمل روش آزمون تعيين درصد باقي مانده غيرفرار بي كربنات آمونيوم

دستورالعمل روش آزمون تعيين سولفيت بي كربنات سديم

دستورالعمل روش آزمون مواد قيري بي كربنات آمونيوم

آزمايشات آرد

اندازه‌گيري كشش و مقاومت

اندازه‌گيري اسيديته

لسيتين

دستورالعمل روش آزمون مواد نامحلول در هگزان در لسيتين

دستورالعمل روش آزمون رطوبت در لسيتين خوراكي

خميرمايه

دستورالعمل روش آزمون اندازه‌گيري قابليت ور آمدن خمير مايه

دستورالعمل روش آزمون اندازه‌گيري

آزمايش ميكرب مينو

مواد اوليه

محصولات

بيسكويت‌ها

دستورالعمل روش آزمون شناسايي و شمارش

دستورالعمل انجام آزمون شمارش كلني ميكروب‌هاي مزوفيل هوازي

دستورالعمل كاري عمومي آزمايشگاه ميكروبيولوژي

دستورالعمل روش آزمون جستجو، شناسايي و شمارش استافيلوكوكوس اورئوس كواكولاز مثبت

دستورالعمل روش آزمون شناسايي و شمارش با سيلوس سرئوس

دستورالعمل روش آزمون شمارش كل اسپورهاي باكتريهاي ترموفيل

دستورالعمل روش آزمون شمارش اسپور باكتريهاي ترموفيل بي هوازي (بدون توليد گاز هيدروژن سولفوره)

دستورالعمل روش آزمون شمارش اسپور باكتريهاي عامل فساد و بدون گاز

دستورالعمل روش آزمون جستجو، شناسايي و شمارش كلستريديوم پرفرنژنس

برداشت نمونه و تهيه اولين رقت

نمونه‌هاي جامد

نمونه‌هاي مايع

تهيه رقت‌هاي اعشاري بعدي

محلول‌هاي رقيق كننده

روشهاي كشت ميكروبيولوژي

شمارش

دستورالعمل روش آزمون جستجو و شمارش كلي فرم‌ها در مواد غذايي

دستورالعمل روش آزمون جستجوي باكتري سالمونلا در مواد غذايي

پيش غني سازي

غني سازي

كشت در محيط جامد

تاييد توسط آزمون‌هاي بيوشيميايي

تاييد با آزمون‌هاي سرولوژي

تاييد در آزمايشگاه مرجع در صورت مطابق بودن نتايج با ويژگيهاي باكتري سالمونلا

استانداردها

ويژگيهاي شيميايي خميرمايه نان

ويژگيهاي شيميايي عصاره مالت

ويژگيهاي شيميايي آرد نارگيل

ويژگيهاي شيميايي وانيلين

مشخصات شيرخشك بدون چربي

ويژگيهاي شيميايي كره كاكائو

ويژگيهاي نمك طعام

ويژگيهاي شكر سفيد

ويژگيهاي شيميايي بيسكويت

ويژگيهاي شيميايي كراكر

ويژگيهاي آدامس

ويژگيهاي بي كربنات آمونيوم

ويژگيهاي شيميايي اسيد سيتريك

ويژگيهاي اسيد تارتاريك

ويژگيهاي ظاهري

ويژگيهاي عمومي آرد

ساير ويژگيهاي آرد گندم

ويژگيهاي شيميايي بلغور ذرت

ويژگيهاي بادام زميني با پوست

ويژگيهاي شيميايي فندق

ويژگيهاي شيميايي قهوه فوري

خلوص

كاهش وزن (رطوبت)

خاكستر كل

كافئين

مواد جامد محلول در آب

قليائيت خاكستر محلول در آب

ويژگيهاي شيميايي اسيد آسكوربيك مورد مصرف

فصل پنجم

نتيجه گيري

انتقادات

پيشنهادات

فصل ششم

منابع و مراجع

فصل اول:

مقدمه

غلات

غلات در واقع گونه اي از خانواده گندميان (گرامينه ها) هستند كه گياهان علفي تك لپه اي بوده و دانه هاي ريز آن ها، مصرف خوراكي دارد. غلات گياهاني يك ساله هستند، يعني چرخه زندگي خود را در يك فصل زراعي به پايان مي رسانند.

گونه هاي سردسيري غلات (گندم، جو و چاودار) در فصل پاييز و اوايل بهار كشت شده و در اواسط تا اواخر تابستان هم برداشت ميشوند. گونه هاي گرمسيري غلات (برنج، ذرت، ذرت خوشه اي و ارزن) نيز با توجه به شرايط آب و هوايي در اواخر بهار يا اوايل تابستان كشت شده و اواخر تابستان يا اوايل پاييز هم برداشت مي شوند.

انواع غلات:

گندم: به آب و هواي خنك در فصل رشد، آب و هواي گرم و خشك در فصل برداشت نياز دارد.

برنج: آبياري و بارندگي در كشت اين گياه ضروري است. ميانگين دما در 4 تا 6 ماه از فصل زراعي بايد 21 درجه سانتي گراد يا بالاتر باشد.

ذرت: به آب و هواي گرم بارطوبت كافي نيازمند است. اين گياه معمولاً در آمريكاي شمالي و جنوبي و همچنين آفريقا كشت ميشود.

جو: به آب و هواي خنك در فصل رشد نياز دارد. جو مطمئن ترين غلات در شرايط شوري خاك،خشكي يا سرماي زمستان است. جو در زمين هايي كه گندم قادر به رشد در آن ها نيست هم پرورش مي يابد.

ارزن: از پر محصول ترين غلات در شرايط خشك است و در خاك هاي غير حاصل خيز هم رشد ميكند. اين ماده در آسيا و آفريقا، ماده غذايي مهمي براي انسان و دام ميباشد.

جو دوسر: سابقاً خوراك اصلي مردم اسكاتلند محسوب ميشد. در سراسر دنيا از اين ماده غذايي بعنوان خوراك دام هم استفاده مي نمودند.

چاوداريا گندم سياه: از سازگارترين غلات نسبت به شرايط سخت آب و هوايي است. در آب و هواي سرد كشت ميشود.
اهميت امروزي غلات:

در بسياري از كشورهاي آسيايي و آفريقايي، بيش از 80 درصد غذاي مردم از غلات تامين ميگردد. سهم غلات در غذاي مردمان اروپايي 45 تا 55 درصد بوده و در ايالات متحده آمريكا تقريباً 20 تا 30 درصد ميباشد.

امروزه نزديك به 70 درصد سطح زير كشت يك ميليارد هكتاري جهان را غلات اشغال نموده اند. تقريباً نيمي از كل نيازهاي غذايي انسان به ويژه در آسيا بطور مستقيم از غلات تامين ميگردد.

همچنين توليد غلات در مقايسه با ديگر فراورده هاي غذايي از جمله گوشت، تخم مرغ، شير و... بسيار بيشتر است. توليد سالانه غلات در جهان، بيش از يك ميليارد و هفتصدميليون تن ميباشد. گندم، برنج و ذرت سه محصول مهم هستند كه هركدام تقريباً يك چهارم توليد سالانه غلات را تشكيل ميدهند.

برنج، غذاي عمده و روزمره مردم نواحي گرم و مرطوب است. اين غله معمولاً در زمين هايي توليد مي شود كه بتوان آن ها را در برخي فصول سال غرقاب يا گل- آب نمود.
گندم به عنوان غله اي سازگار، عمدتاً در زمينهاي چمن طبيعي و همچنين در مناطقي كه آب و هوا براي كشت ذرت مناسب نيست، به عمل مي آيد. گندم از غلاتي است كه در نواحي سرد هم كشت مي شود. اين غله در سراسر جهان در فصول مختلفي كشت ميشود، به طوري كه در هر ماه ازسال، گندم در يكي از نقاط جهان در حال برداشت ميباشد.

ذرت هم بعنوان يك گياه گرمسيري، در مناطقي كه رطوبت و حرارت كافي در فصل زراعت فراهم باشد، رشد مي نمايد.ارسال نظر برای این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب پس از تایید نویسنده سايت نمایش داده خواهد شد.

نام شما :
پست الكترونيك :
سایت / وبلاگ :
نظر شما :
نحوه ارسال :
کد امنیتی :


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | طراح قالب: آوازک