ساخت وبلاگ حرفه ای خرید بک لینک
بستن تبلیغات [X]
دانلود پروژه آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری

دانلود پروژه آسیب شناسی پدیده مجرمانه در بین نوجوانان و جوانان و راهکارهای پیشگیری

چهارشنبه 27 بهمن 1395
10:38
20: تعداد بازدید

تعداد صفحات:35
نوع فایل:word
فهرست مطالب:
چکیده
مقدمه
بخش اول : تقسیم بندی بزهکاران
گفتار اول : مفاهیم و متغیرهای اساسی تحقیق
گفتار دوم : بررسی آماری
1.مبحث اول : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب گروه سنی
2.مبحث دوم : فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سطح سواد
3.مبحث سوم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب نوع جرم
4.مبحث چهارم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب تعداد خانوار
5.مبحث پنجم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مدت تحمل کیفری
6.مبحث ششم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب سابقه کیفری
7.مبحث هفتم : توزیع فراوانی افراد بررسی شده بر حسب مشکل خانوادگی
گفتار سوم : نتایج بررسی
بخش دوم : علل و عوامل پدیده مجرمانه
گفتار اول : تعاریف
1.مبحث اول : عوامل اجتماعی
2.مبحث دوم : طبقه اقتصادی
3.مبحث سوم : روابط والدین ونوجوان
بند اول
بند دوم
4.مبحث چهارم : نقش دوستان وهمسالان
5.مبحث پنجم : عوامل روان شناختی
6.مبحث ششم : علت های دیگر بزهکاری
بخش سوم : پیشگیری از پدیده مجرمانه
گفتار اول : سطوح پیشگیری
1.مبحث اول : پیشگیری اولیه (سطح اول) : ایجاد یک محیط سالم
2.مبحث دوم : پیشگیری ثانویه (سطح دوم ) : کاهش عوامل خطرزا
3.مبحث سوم : پیشگیری ثالثیه (سطح سوم ) : کنترل موقعیت خطر
گفتاردوم : استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری
پیشنهادات مرکز کنترل بیماریهای آمریکا
1.استراتژیهای خانواده گرا
جدول1- استراتژیهای پیشگیری از بزهکاری
2.استراتژی جامعه گرا
جدول 2 – گام های طراحی استراتژیهای موثر پیشگیری و درمان
3.استراتژیهای پایشی
گفتار سوم : پیشگیری و بازداری اطفال و نوجوانان درمقابل بزهکاری
1.بند اول : ایجاد محیطی آرام وسالم در خانواده
2.بند دوم : ابراز مهر و محبت به فرزندان
3.بند سوم : والدین باید در رفتارهای خود به نکات زیر توجه داشته باشند
نتایج تحقیق
پی نویس ها
منابع

چکیده :
بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های اجتماعی مختلف به شکلهای متفاوتی دیده میشود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجار های اجتماعی آن جامعه مشخص میشود . اگرچه در بیشتر جوامع، بزه به عنوان رفتاری قابل تنبیه از طرف قانون تعریف شده است؛ اما صرفاً در تبیین آن مفهوم حقوقی مسئله کافی نیست. بزهکاری به معنای تعدادی متغیر از اعمال ارتکابی علیه احکام قانونی که میتواند ماهیت های مختلفی داشته باشد، وجه مشترک تمام جوامع انسانی است . دورکهیم « Durkheim » جامعه شناس فرانسوی بزه را چنین تعریف میکند:
” هر عملی وقتی جرم محسوب میشود که احساسات قوی و مشخص وجدان جمعی ( گروهی ) را جریحه دار سازد . ”
روش تحقیق اینجانب کتابخانه ای و پیمایشی است و بر اساس داده های آماری استان گلستان و سالنامه آماری جمعیتی اقتصادی اجتماعی به تجزیه و تحلیل پرداخته شده است .
در این تحقیق از مقاله “پدیده بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان و راه های پیشگیری خانم شهرزاد بذرافشان” کمک شایانی گرفته شده وکه در آن با استفاده از فرمول های آماری، 65 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده در بین نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان گلستان میباشد و همچنین ازشیوه مصاحبه نیز استفاده میشود. بنابراین مهم ترین منبع این تحقیق مقاله مزبور میباشد.


ارسال نظر برای این مطلب

نظر شما در مورد این مطلب پس از تایید نویسنده سايت نمایش داده خواهد شد.

نام شما :
پست الكترونيك :
سایت / وبلاگ :
نظر شما :
نحوه ارسال :
کد امنیتی :


تمامی حقوق این وب سایت متعلق به بهترین و سریعترین مرجع دانلود کارآموزی و پروژه و پایان نامه است. | طراح قالب: آوازک